Rent a car Maserati

Trenutno 1 Rent a Car agencije u Srbiji Poseduju vozilo marke Maserati

Mazerati (ital. Maserati) jest italijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila, osnovan je 1. decembra 1914. u Bolonji, dok je sada centrala kompanije u Modeni. U svo­joj is­to­ri­ji, ova ita­li­jan­ska fabrika auto­mo­bi­la je ima­la vi­še vla­sni­ka, me­đu ko­ji­ma su Sitroen, De To­ma­so, Fer­a­ri-Ma­se­ra­ti, da bi se 2005. godine Maserati odvojio od Ferarija i spojio sa kompanijom Alfa Romeo pod rukovodstvom Fijata.
Klasa: Luksuzna klasa (segment F)
  • x 3
  • x 4
  • 1
  • Pun
  • 0

Cena: 480,00€

(480,00€ po danu)
4h (sa vozacem)

Pošalji na email